Nieuwsartikelen

Onderzoek: ruim 700 duizend Nederlanders afgelopen vijf jaar slachtoffer van huiselijk geweld

Het Wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum (WODC), onderdeel van het ministerie van Justitie, heeft een uitgebreid en langdurig onderzoek uitgevoerd naar geweld achter de voordeur. 

Enkele resultaten uit dit onderzoek:

► In totaal zijn 747.000 volwassen Nederlanders (5,5% van de volwassen bevolking) in de afgelopen vijf jaar minstens één keer slachtoffer geweest van huiselijk geweld.
► Bij 20 procent van de slachtoffers is het geweld structureel en een derde onderging het geweld eenmalig. Daarbij gaat het om 76.000 vrouwen en 13.000 mannen.
► In de meeste gevallen was sprake van geweld door een partner of ex-partner. Met name als sprake is van structureel geweld, zijn relatief meer vrouwen dan mannen slachtoffer. Bij structureel geweld door een partner of ex-partner zijn vrouwen ruim vijf keer zo vaak slachtoffer.
► Jaarlijks worden 90.000 tot 127.000 kinderen tot en met 17 jaar mishandeld. 
► Het grootste deel van de groep kinderen heeft te maken met ernstige verwaarlozing.
► Van de 90.000 tot 127.000 kinderen heeft bijna 30 procent te maken met meer dan één vorm van kindermishandeling.
► Bij 96 procent van de mishandelingen is een biologische ouder betrokken.
► Scholieren op het vmbo worden vaker slachtoffer dan havo- of vwo-leerlingen. Tot twaalf jaar zijn relatief evenveel jongens als meisjes slachtoffer. Onder oudere kinderen zijn de slachtoffers vaker meisjes.

Landelijke voorlichtingscampagne

Volgens ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) laten de cijfers zien dat huiselijk geweld en kindermishandeling nog altijd een groot probleem zijn. De ministers willen dat omstanders sneller alarm slaan als zij huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren. Daarom starten de ministers op 6 februari 2019 een landelijke voorlichtingscampagne.

Uit een peiling die de betrokken ministeries lieten uitvoeren, blijkt volgens De Jonge en Dekker dat drie op de tien mensen vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling niet of alleen met hun partners bespreken.

Klik hier voor de campagne Kom in actie bij vermoedens van huiselijk geweld