Kan Hear my Voice voor huisvesting of opvang zorgen?

Nee, wij zijn geen hulpverleners, wij bieden jou een luisterend oor. Wat we wel kunnen doen is met je meedenken of suggesties doen.